هدر

برآورد قیمت ترجمه

100%
صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است . قیمت های جدول برای زمان عادی است. در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود. امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.

70%
صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است . قیمت های این جدول برای زمان عادی است. در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود. امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.

40%
صفحه استاندارد حاوی 250 کلمه است . قیمت های این جدول برای زمان عادی است. در سفارش های فوری ، زمان نصف و قیمت دو برابر می شود. امکان انتخاب تعرفه نیمه فوری با قیمت ارزانتر از فوری و زمان اتمام کوتاه تر از تعرفه عادی فراهم شده است.

قیمت ترجمه
قیمت هر صفحه-ریال
تعداد صفحات تعداد کلمات تخفیف زمان تحویل طلایی نقره ای برنز

    هر صفحه استاندارد ترجمه 250 کلمه حساب میشود

    لیست قیمت ترجمه و زمان تحویل
    Loading the player...

    دربــاره مــا

    موسسه ی عالی علوم و فناوری خوارزمی با هدف ارج نهادن به نتایج تحقیقات علمی دانش پژوهان و اشاعه علم و دانش و آموزش تخصصی به افراد جامعه در بخش فناوری،با همت جمعی ازدانشجویان،متخصصین و کارشناسان خلاق علوم و فناوری از سال 1391 فعالیت خود را زیر نظر نمایندگان سازمان ورزش و جوانان در بخش آموزش رباتیک آغاز نمود، پس از آن با تشویق اساتید و برنامه ریزی های گسترده ی مدیریت مجموعه،مجری برگزاری تعدادی از همایش علمی دانشگاه ها و سازمان ها را بر عهده گرفت و در این زمینه نیز کار به نحو احسن انجام گردید با افزایش کار های واگذاری به موسسه،اقدام به استخدام تعدادی کارشناس متخصص در زمینه های مختلف گردید فعالیت رسمی موسسه در سال 1393 آغاز گردید و این موسسه در سازمان اسناد و رسمی کشور با شماره ی ثبت 2627 و شناسه ی ملی 14004334166 ثبت رسمی گردید این موسسه زیر نظر هیچ ارگان و سازمان دولتی و خصوصی نبوده و به صورت کاملا خصوصی فعالیت مینماید ودر حال حاضر هیچ شعبه و نمایندگی ندارد